+386 (0)41 658 507

Čiščenje prezračevalnih sistemov

PREZRAČEVANJE

Namen prezračevanja je dovod svežega zunanjega zraka z namenom, da razredčimo notranji onesnažen zrak.
Zrak v stavbi je onesnažen zaradi:

  • Ljudi, ki z dihanjem oddajajo CO2 , vodno paro in mnoge druge pline, ...
  • Delujočih naprav in tudi pohištva, ki oddajajo trdne delce-prah, ozon, hlapljive ogljikovodike, ...
  • Plina Radona, ki v stavbo vstopa iz okoliškega terena, tal, gradbenih materialov, netesnih instalacijskih vodov, greznic, drenaž, ...
  • Proizvodnega procesa, kuhinje, ...

Mehansko prezračevanje je prezračevanje, pri katerem se zamenjava zraka doseže z mehansko napravo, pri klimatizaciji s klimatizacijsko napeljavo. Klimatizacijska napeljava je kombinacija vseh potrebnih komponent kot so prezračevalni vodi, dovodne/odvodne rešetke, difuzorji, filtri, lopute, ...

PROBLEMATIKA (higiena-kvaliteta zraka, požarna varnost, stroški obratovanja)

Prah in umazanija: Kljub temu, da so v sistem vgrajeni filtri, se v prezračevalni sistem sčasoma naloži prah in umazanija, živalski prhljaj, maščobe ter druge oblike zračne umazanije. To predstavlja idealne pogoje za razvoj bakterij, plesni in drugih mikrobov.

Le ti pa so v povečanih koncentracijah škodljivi za ljudi. Pri prezračevalnih sistemih kuhinj pa prihaja do nabiranja večjih količin maščob, kar je problematično tudi s strani požarne varnosti.

Poleg higienske in požarne problematike je potrebno upoštevati tudi ekonomski vidik.
Zaradi nabiranja prahu in umazanije znotraj kanala ter na distribucijskih elementih, se povečajo upori ter hkrati s tem zmanjša pretok zraka. V kolikor bi v tem primeru želeli ohraniti enake parametre, je potrebno povečati vrtljaje ventilatorja, kar posledično pomeni večje obratovalne stroške.

Vzdrževanje sistema
S slabim vzdrževanjem (neredno menjavanje in čiščenje filtrov), se stanje poslabša še hitreje. Priporoča se, da se menjava opravi na vsake dva do tri mesece.
Zaradi navedenega se dogaja, da je v stavbi vgrajen relativno nov sistem prezračevanja, ki pa z dovajanjem svežega zraka preko onesnaženih naprav in kanalskih vodov doseže ravno nasprotni učinek. Relativno čist sveži zrak se pri prehodu skozi umazane filtre, naprave, kanale, rešetke dodatno umaže in s tem se v prostor dovede higiensko oporečen zrak!

Umazanija na dovodnih in odvodnih rešetkah ali difuzorjih

Umazanija v prezračevalnih kanalih

Umazanija - ventilatorji

Umazanija – kuhinja - nape

Pravilniki

50. člen
»med drugim določa, da je potrebno klimatski sistem opremiti z odprtinami za čiščenje, redno pregledovati, ter vnetljivi prah in maščobno paro čistiti vsaj vsake tri mesece«
6. člen
»delodajalec mora tekoče izvajati tehnično vzdrževanje delovnih mest in delovne opreme, ter sproti odpravljati vse ugotovljene pomanjkljivosti, ki lahko vplivajo na varnost in zdravje delavcev« »redno čistiti delovno opremo ter prezračevalne in klimatske naprave«

7.člen (kakovost zraka)
»Zrak v prostoru mora biti svež in prijeten, brez vonjav in ne sme ogrožati zdravja ljudi v prostoru«

28.člen (vzdrževanje)
»Prezračevalni sistemi in komponente za vtočni zrak morajo biti vzdrževani tako, da so zahteve za higieno in čistočo zraka neprestano doseženi«

29.člen (vzdrževanje)
»Prezračevalni sistemi morajo vzdrževani tako, da rast in razmnoževanje mikroorganizmov na vseh komponentah sistemov nista mogoča.

30. člen (vzdrževanje)
»Redni pregled prezračevalnih naprav in sistemov je treba izvesti najmanj enkrat na leto, če v navodilih za uporabo ni določeno drugače«
9. člen
»med drugim določa, da mora lastniki, upravljalci oziroma najemniki stanovanjskih in drugih objektov ter fizične in pravne osebe, v skladu s posebnimi predpisi zagotoviti ustrezno kakovost zraka v zaprtih prostorih«

POSTOPKI ČIŠČENJE PREZRAČEVALNIH SISTEMOV

Pri izvajanju čiščenja prezračevalnih sistemov se običajno uporablja suho in mokro čiščenje.

Suho strojno čiščenje
se uporablja za odstranjevanje vidne onesnaženosti znotraj prezračevalnih kanalov (prah, smeti, ...). Umazanija se odstranjuje s krtačenjem notranjosti kanala. Krtače so različnih velikosti in se razlikujejo tudi po trdoti in obliki glede na vrsto prezračevalnega kanala (okrogli/pravokoti) ter vrsto umazanije.
Da med čiščenjem prašna umazanija iz notranjosti prezračevalnega sistema ne zapraši zunanjih prosotorov oz. prostorov skozi katere potekajo prezračevalni kanali, je potrebno pri čiščenju zagotoviti ustrezen podtlak ter lovljenje umazanije.
Če prezračevalni kanal nima vgrajenih revizijskih odprtin za dostop v notranjost kanala, se jih na ustreznih mestih vgradi v času čiščenja. Vsi končni distribucijski elementi (rešetke, difuzorji, ...) se pri čiščenju demontirajo, očistijo ter ponovno montirajo na prvotno mesto.

Mokro (kemično) čiščenje
se uporablja za čiščenje trdovratnejše umazanije, ša zlasti kjer se je v notranjosti odvodnega kanala nabrala maščobna obloga. Z mokrim čiščenjem se običajno čisti odvodne prezračevalne sisteme v kuhinjah pa tudi v proizvodnih obratih, kjer prihaja do nabiranja maščobnih oblog zaradi samega proizvodnega procesa. Kemična čistilna sredstva, ki se uporabljamo pri kemičnem čiščenju so certificirana in varna za uporabo!

Čiščenje s suhim ledom
Suhi led je zamrznjen CO2, ki je nestrupen in brez vonja. Pri čiščenju peleti suhega ledu z zelo veliko hitrostjo udarijo na čiščeno površino. Zaradi udarca in termičnega šoka (nizka temperatura ledu povzroči lokalne podhladitve) umazanija postane krhka. V nadaljevanju suhi led izpari oz. preide iz trdnega stanja v plinasto stanje brez vmesnega tekočega stanja. Pri tem se mu poveča prostornina za približno 700-krat, kar ima učinek lokalne eksplozije, ki dvigne obloge umazanije s površine. Po čiščenju ostane samo umazanija.
Uporablja se za odstranjevanje razne umazanije, olj, maščob, plesni, ostankov poliestra, lepil, smol, katrana, barv, lakov, ...
Prednost čiščenja s suhim ledom je v tem, da peskanje s suhim ledom ni abraziven proces in ne poškoduje občutljivih delov opreme. Zato ni potrebna demontaža strojev. Poleg tega je postopek čist in brez ostankov vode. Poteka brez kemikalij, je nestrupen in okolju varen.
Slabost tovrstnega čiščenja je, da so posamezni elementi priprave dokaj okorni, postopek je glasen, potrebno zagotoviti ustrezen dotok komprimiranega zraka (kompresor) ter zalogo suhega ledu.